Wednesday, April 29, 2009

Hello Kitty 別 墅 (chalet)


球首間 Hello Kitty 別 墅 在 今 年 7 月 開 業 , 吸 引 不少 fans 湧 到 新 竹 入 住 ,以這間 粉 紅 色 英 式 設計 的最受 歡 迎 , 平 日 也 要預 約 3 個 月 夢 想 成 真   入 住 全 球首 間 別 墅這 次 旅 程 由 距 台 北 市 一 小 時 車 程 的 新 竹 展開, 為的 是 入 住 統 一 度 假 村 新 建 成 的 Hello Kitty 別 墅 。 雖 然 日 本 和 台 灣 高 雄 都 有 Hello Kitty 的主題 酒 店 房 , 但 新 竹 的 卻 是 全 球 首 間 全 幢式別 墅 , 令 人 充 滿 期 望 。我從 台 北 桃 園 機 場 乘 巴 士 到 桃 園 高 鐵 站 ,轉坐 高 鐵 往 新 竹 , 步 出 車 站 便 眼 前 一 亮 ,一輛可愛的 Hello Kitty 專 車 就 停 在 面 前 , 接 載 我展 開 夢幻 之 旅 。 半小 時後 我 便 抵 達目 的 地 ,一 位 穿上 制 服 的 管 家 已 在 大 堂 等 候 , 帶 領我 轉 乘 Hello Kitty Golf 車 直達 別 墅 門 口 客 、 飯 廳 都 布 置 成 粉 紅 色 , 牆 上 有 Hello Kitty 木 刻 , 而我最 喜 歡 這 張 粉 紅 色 梳 化 , 每 個座位 都 有 可 愛 的 蝴 蝶 結 , 好 kawaii !別 墅 的 擺 設 及 用 品 , 包 括 電 話 、 杯 、 紙 巾套等 統 統 都 有 Hello Kitty 的 樣 子 , 令 人 恍 如 進入了 Hello Kitty 的 夢 幻 世 界。酒 店 會 送 上 一 隻 特 別 版 Hello Kitty 給 每 間 別 墅的住 客 ,但若 是 兩 、 三 家 share 住 宿 , 隨 時 會爭崩 頭 。搶 唔 到 特 別 版 Hello Kitty , 唔 緊 要 , 可 到 酒 店大堂 買 番隻同 是 特 別 版 的 公 仔 補 數 。 每 隻 $250 。睡 房 面 積 約 200 呎 , 在 Hello Kitty 上 發 個 美 夢,感 覺 特 別 甜 蜜 。另 一 間 綠 色 主 調 的 法 式 Hello Kitty 別 墅 , 屋 內間隔 和 擺設跟 英 式 那 間 相 若 , 只 是 換 上 了綠 色裝 扮 , 但 入 住 率 至 今 比 英 式 那 間 低 。客 人 從 新 竹 車 站 乘 坐 Hello Kitty 七 人 車 到 達 酒店, 服 務體貼 周 到 。這時 , 兩 位 管 家 已 準 備 好 下 午 茶 了 。 別 墅有多 位 管 家 24 小時輪 班 工 作 , 只 要 打 一 個電話, 他 們 隨 時 照 顧 我 的 需 要 。 這 天 下 午 陽光普 照 , 我 選 擇 坐 在 別 墅外 的露 天 桌 子, 邊欣賞 別 墅 的 kawaii 外 貌 , 邊 嘆 特 色 茶 點 。 Hello Kitty 造 型 的 曲 奇 賣 相 吸 引, 食 落 鬆 化 香 脆 ,而 雪糕 滑 溜 又 不 太甜, 加 埋 杯 冰 凍 西 瓜 汁, 吃 得痛 快 。Shopping centre....

Thursday, April 9, 2009

Hk communication device
HK studio in Shanghai

April LD (spring series)

1st prize
2nd Prize

Wednesday, April 8, 2009

HK CapsHK different range of bags


Hello Kitty princess bedtime stories

Whole set
Cinderalla


Sleeping BeautyMatchStick girl


Little Red Riding Hood


Snowwhite

Little Mermaid